تاریخ :  یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1392
نویسنده :  pooriya
به ادامه مطلب بروید

Alaskan Malamute-1

سگ های خطرناک جهان

 

Boxer-2

سگ های خطرناک جهان

 

Chow Chow-3

سگ های خطرناک جهان

 

Dalmatian-4

سگ های خطرناک جهان

 

Doberman Pinscher-5دوبرمن

سگ های خطرناک جهان

 

6-ژرمن شپر ( نژاد  آلمانی )German Shepherd

سگ های خطرناک جهان

 

Husky-7

سگ های خطرناک جهان

 

Pit Bull-8

سگ های خطرناک جهان

 

Presa Canario-9

سگ های خطرناک جهان

 

Rottweiler-10

سگ های خطرناک جهان


تعداد بازدید ها: 85132