X
تبلیغات
رایتل
زنگ تفریح
 
 
تاریخ :  پنج‌شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1391
نویسنده :  pooriya


آیا میدانید : تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است.


آیا میدانید : تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد.


آیا میدانید : تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده است.


آیا میدانید : تعداد ۱۹۲۵۳ عددتشدید در قرآن بکار برده شده است.


آیا میدانید : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد.


آیا میدانید : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد.


آیا میدانید : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد
 

آیا میدانید : کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد.


آیا میدانید : بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد.


آیا میدانید : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است.


آیا میدانید : سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است.


آیا میدانید : سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدینه .


آیا میدانید : سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.


آیا میدانید : در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است.
 

آیا میدانید : آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.
 

آیا میدانید : در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است.


آیا میدانید : حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.
 

آیا میدانید : حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود.


آیا میدانید : حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت.


آیا میدانید : پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت.


آیا میدانید : به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه ۶۸ یوره نحل).
 

آیا میدانید : صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است.


آیا میدانید : رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.
 

آیا میدانید : سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.
 

آیا میدانید : استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.
 

آیا میدانید : قران دارای ۱۱۴ سوره است.
 

آیا میدانید : قران دارای ۳۰ جزء است.


آیا میدانید : قران دارای ۱۲۰ حزب است.
 

آیا میدانید : قران دارای ۶,۲۳۶ ایه (نشانه) است.
 

آیا میدانید : قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است.
 

آیا میدانید : قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است.
 

آیا میدانید : قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است.
 

آیا میدانید : قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است.
 

آیا میدانید : قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است.
 

آیا میدانید : قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است.
 

آیا میدانید : قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است.


آیا میدانید : قران دارای ۱,۷۷۱ مد است.


آیا میدانید : قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه است.
 


آیا میدانید : قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است.
 

آیا میدانید : قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد.


تعداد بازدید ها: 84426